*** Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật
Ngày hoạt động: 23/10/2019
Mục lục
LIÊN KẾT WEBSITE
Quảng cáo
Liên hệ
Liên hệ các phòng ban của Trung tâm Y tế Cam Ranh
 
STT Phòng ban Số điện thoại Mail
1 Ban giám đốc 0965.211.515 khthttyttpcr@gmail.com
2 Phòng TC-HC 058.3956033
3 Phòng KH-TH
4 Phòng TC-KT 058.3956122 pktttyttpcr@gmail.com 
5 Phòng Quản lý dược 058.3956255 phongqldttytcr@gmail.com 
6 Đội YTDP 058.3854086 dytdpcr@gmail.com
7 Đội BVBMTE-KHHGĐ 058.3956044 doibmtettytcr@gmail.com