*** Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu, tự giác thực hiện "Đã uống rượu, bia không lái xe"
Ngày hoạt động: 29/01/2020
Mục lục
LIÊN KẾT WEBSITE
Quảng cáo
Liên hệ
Liên hệ các phòng ban của Trung tâm Y tế Cam Ranh
 
STT Phòng ban Số điện thoại Mail
1 Ban giám đốc 0965.211.515 ytcr.syt@khanhhoa
2 Phòng Tổ chức - Hàng chính 0258.3956033
3 Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ
4 Phòng Tài chính - Kế tooán 0258.3956122 pktttyttpcr@gmail.com 
5 Phòng Quản lý dược 0258.3956255 phongqldttytcr@gmail.com 
6 Đội YTDP 0258.3854086 dytdpcr@gmail.com
7 Đội BVBMTE-KHHGĐ 0258.3956044 doibmtettytcr@gmail.com