*** Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu, tự giác thực hiện "Đã uống rượu, bia không lái xe"
Ngày hoạt động: 27/02/2020
Mục lục
LIÊN KẾT WEBSITE
Quảng cáo
Tin tức - Sự kiện > Nội dung chi tiết
Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành phố Cam Ranh năm 2019
Ngày đăng:07/02/2020 14:20
         Theo báo cáo của Trung tâm Y tế  (TTYT) thành phố Cam Ranh, năm 2019 đơn vị đã tham mưu UBND thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, để có cơ sở phối hợp triển khai thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) trên địa bàn; riêng các khoa, phòng, trạm y tế trực thuộc trung tâm luôn tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông - tư vấn bằng nhiều hình thức, phối hợp triển khai thực hiện Đề án kiểm soát dân số tại 11 xã, phường thuộc vùng biển, đảo và ven biển (Đề án 52), tổ chức chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản KHHGĐ tại 5 xã vùng khó khăn, đồng thời đảm bảo hậu cần cho cung cấp dịch vụ KHHGĐ. Nhờ vậy đến cuối năm 2019, tỉ lệ cặp vợ chồng diện sinh đẻ toàn thành phố áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại (ADBPTTHĐ) đạt 80,01%, tăng 0,01% so năm 2018; tỉ suất sinh là 10,26%o, giảm 0,03%o và tỉ lệ sinh con thứ ba còn 7,42%, giảm 0,08% so với năm 2018.
(Tuyên truyền Đề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên năm 2019 tại xã Cam Lập.)
       Các xã, phường có tỉ lệ cặp vợ chồng ADBPTTHĐ cao là Cam Lộc (83,26%), Cam Phúc Bắc (82,08%), Cam Nghĩa (81,53%) và Cam Thuận (80,84%); địa phương có tỉ lệ thấp nhất là Cam Phú (77,91%), Cam Thịnh Tây (75,48%).

       Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 về công tác DS-KHHGĐ, là tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới và phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu gồm: chủ động duy trì mức sinh hợp lý từ 1,4 đến 1,6 con/1 phụ nữ, tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên 7,5%, tỉ lệ cặp vợ chồng diện sinh đẻ ADBPTTHĐ là 79%.
Hồng Dương
Các tin liên quan: